Affärsresor - Resenärsprofil

Resenärsprofil

För att underlätta i dina kontakter med oss, är det bra att ha en registrerad resenärsprofil.

Personuppgiftslagen (PUL) kräver att du då fyller i en blankett och skickar den till oss.

Blanketten hämtar du här. (Printa - fyll i - skriv under - skanna och mejla oss.)