Reseförsäkring

Flygvinge

Reseförsäkring

Först och främst: 

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). På resor inom Norden behöver du dock inget kort. 

I länder utanför EU/EES och Schweiz har du med några undantag inte rätt till vård. För att få ersättning för sjukvårdskostnader i de länderna behöver du en privat reseförsäkring skriver Försäkringskassan på sin sajt. 

EU-kort kan du kostnadsfritt beställa här.

 

Kompletterande reseförsäkring 

För att få ett heltäckande skydd, kan du teckna olika typer av tilläggsförsäkringar hos oss.

Vi samarbetar med ERV, välkänt och etablerat sedan decennier. De samarbetar också med Euroalarm. 

Semesterförsäkring

Förköpsinformation

Villkor

 

Avbeställningsförsäkring

Förköpsinformation

Villkor

Vaccination

Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller ifråga om vaccinationer för det aktuella resmålet. Det finns många hemsidor där det går att hitta information om obligatoriska, förebyggande och rekommenderade vaccinationer.

Läs mer