Försenat flyg

Vad du har rätt till när du drabbas av försenat flyg beror bland annat på vad som orsakat förseningen, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd.

När gäller reglerna?

Inom EU finns regler för vad du som flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

  • du flyger från en flygplats inom EU
  • du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.
  • Reglerna gäller inte när du reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de när du reser med bonusprogram eller liknande.

 

Rättigheter vid försenat flyg

Rätt till information om dina rättigheter vid försening på minst 2 timmar

När du drabbas av en flygförsening på minst två timmar ska flygbolaget alltid informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare. Den informationen ska flygbolaget dela ut på plats.

Rätt till gratis mat och dryck vid försening på mer än 2 timmar

Flygbolaget ska se till att du gratis får ringa två samtal eller skicka två meddelanden samt erbjuda dig gratis mat och dryck i förhållande till väntetiden när:

  • förseningen är 2 timmar eller mer för flygningar som är kortare än 1 500 km
  • förseningen är 3 timmar eller mer, för längre flygningar inom EU och för andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
  • förseningen är 4 timmar eller mer för flygningar som är längre än 3 500 km och utanför EU

Rätt till gratis övernattning på hotell vid försening till nästa dag

Om ditt flyg blir försenat till nästa dag ska flygbolaget stå för övernattning på hotell och transport till och från flygplatsen.

Rätt till ombokning eller återbetalning vid försening på mer än 5 timmar

Om ditt flyg blir mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig ombokning eller återbetalning av din biljett. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

Flygbolaget är skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

Kom ihåg! Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål. Däremot kan du i vissa fall begära att du får en gratis flygning tillbaka till avgångsorten snarast möjligt.

Rätt till ersättning vid försenat flyg

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av försenat flyg. Det finns två typer av ersättning som du kan få, kompensation och skadestånd.

Rätt till kompensation vid flygförsening på mer än 3 timmar

Om du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination (jämfört med ankomsttiden enligt tidtabellen) har du rätt att kräva följande kompensation av flygbolaget:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Ingen rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om det försenade flyget beror på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits".

Det finns inte några bestämda situationer som är extraordinära, men exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen berodde på en extraordinär omständighet.

Så begär du ersättning för försenat flyg

I första hand ska du kontakta flygbolaget. Även om du har köpt din resa av en resebyrå så är det flygbolaget du ska kontakta. Skriv ett brev eller e-postmeddelande till bolaget och ange att du vill ha ersättning och varför. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats. Om du vill ha ersättning för utlägg, bifoga kopia på dina kvitton. Spara kopior på det du skickar.

 

 


Publicerad: den 19 februari 2018