Missade flyg på grund av kö till säkerhetskontroll

Enligt paketreselagen har arrangören ett vidsträckt ansvar för att resenären får det han eller hon betalat för. Det är dock resenärens ansvar att inställa sig i tid för avresa. Mot bakgrund av de problem som idag föreligger vid säkerhetskontrollen på Arlanda vill SRF betona att en resenär som inte kommer i tid för ombordstigning och därför missar avresa, normalt sett inte har rätt till någon ersättning. Detta gäller även om resenären infunnit sig på flygplatsen i god tid före avresa.

Källa: SRF

 


Publicerad: den 31 maj 2022