Om NEX

Om NEX

 • NEX säljer relationer

  Vi säljer goda relationer som i sin tur resulterar i positiva upplevelser kring ditt resande.

  Uppdrag/mission

  Vår mission är att kunna erbjuda våra kunder en fullständig och professionell reserådgivning baserad på sund ekonomi, avancerad teknologi och skickliga medarbetare.

  Hur?

  Vi hjälper till före, under och efter resan

  Vi tar fram prisvärda lösningar

  Vi sänker dina resekostnader

  Vi bygger starka relationer

  Fakta

  NEX grundandes 1975 och ägs av Alviks Service AB. NEX har ca.30 anställda. 

  ---------

 • NEX Travel är ansluten till Svenska Resebyråföreningen

  SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGEN (SRF)
  bildades 1937 och företräder i dag närmare 85 procent av landets resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna). SRF har drygt 260 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter runt 3 700 personer och hade en affärsvolym på 38,2 mdr kr år 2014.

  AFFÄRSIDÉ
  Svenska Resebyråföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

  INFORMATION och RÅDGIVNING
  SRF bistår medlemmarna med rådgivning och information samt genomför gemensamma marknadsföringsåtgärder. SRF publicerar nyhetsbrev, statistik, fakta och information på hemsidan och arrangerar seminarier och utbildning.

  INTERNATIONELLT
  SRF är medlem i paraplyorganisationen inom EU, ECTAA - Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations within the EU ECTAA. Vidare finns ett utvecklat samarbete mellan resebyråföreningarna i Norden och Baltikum.